Monday, 06/12/2021 - 12:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học D Châu Phong

KẾ HOẠCH V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI Năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

   PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH D CHÂU PHONG                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 135/KH-DCP-TVTB                                                              Châu Phong, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

  KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-GDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019.

Nay bộ phận Thư viện thiết bị Trường Tiểu học D Châu Phong xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học và học tập suốt đời. Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường và hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Xây dựng thói quen đọc sách trong toàn trường và biểu dương những người tham gia sưu tầm, sáng tác và quảng bá sách,…

Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VI đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh tạo thành động lực góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

2. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019.

3. Nội dung:

- Phát động phong trào đọc sách trong nhà trường để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019.

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ điểm tháng 4/2019.

4. Hình thức :

- Trưng bày sách theo chủ điểm tại thư viện.

- Chiếu video về các anh hùng lịch sử (Mạc Đĩnh Chi, Lê Quí Đôn, Lương Thế Vinh, Phùng Khắc Hoan, Đinh Bộ Lĩnh)

5. Biện pháp thực hiện:

- Nhân viên thư viện xây dựng kế hoạch trình BGH ký duyệt.

- Phối hợp với tổ chuyên môn, Đoàn Đội xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động.

- Phổ biến đến tất cả CBGVNV và học sinh toàn trường được biết để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019.

- Phân công cụ thể từng thành viên trong tổ mạng lưới hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019.

- Chiếu video và các buổi ra chơi của các ngày hưởng ứng tại phòng thư viện.

- Báo cáo về Phòng GDĐT ngày 23/4/2019 (Mẫu báo cáo kèm theo+ Hình ảnh tổ chức hoạt động)

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019 của Trường Tiểu học D Châu Phong.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Công đoàn, Đoàn, Đội;

- Lưu VT, TVTB

 Đoàn Đại Đức

 

 

    

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 12 : 11
Năm 2021 : 2.226